A Guide to the Taito City's Historic Sites and Noted Places
Yanaka
Ueno Park, Ikenohata, Ueno-Sakuragi, Ueno, Akihabara
Negishi, Shitaya, Minowa, Ryusen, Iriya, Senzoku
Nihonzutsumi, Kiyokawa, Hashiba, Higashi-Asakusa, Imado
Asakusa, Hanakawado, Kaminarimon
Kita-Ueno, Matsugaya, Nishi-Asakusa
Higashi-Ueno, Moto-Asakusa, Kotobuki, Komagata
Taito, Kojima, Misuji, Torigoe, Kuramae, Yanagibashi, Asakusabashi
stone monument, gravestone

stone monument, gravestone

street

street

plant, nature

plant, nature

arcitecture, site, tumulus

architecture, site, tumulus

statue, temple bell, founding

statue, temple bell, founding


important cultural properties

Important Cultural Properties

designated historic site of nation

National Historic Site

designated historic site of Tokyo metropolitan

Metropolitan Historic Site

Taito City Historic Site


selection of 100 sound landscapes of Japan

Selection of 100 sound landscapes of Japan

Higashi-Ueno Tour Route 1

page 1 page 2

Higashi-Ueno, Moto-Asakusa, Kotobuki, Komagata


Sōgoden (the Hall for Sogo) arcitecture, site, tumulus 01

Sōgoden (the Hall for Sogo)

designated historic site of Tokyo metropolitan

3 chome 19-12, Kotobuki


Origin of Senryu (Verses) 02

Origin of Senryu (Verses)

Kikuyabashi park, 3 chome 20-6, Moto-asakusa


Magozo Shrine arcitecture, site, tumulus 03

Magozo Shrine

3 chome 19-7, Moto-asakusa


The Grave of Kobayashi Kiyochika 04

The Grave of Kobayashi Kiyochika

Ryufuku-ji Temple, 3 chome 17-2, Moto-asakusa


Tomb of Katsushika Hokusai 05

Tomb of Katsushika Hokusai (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Seikyo-ji Temple, 4 chome 6-9, Moto-asakusa


Copper Bell statue, temple bell, founding 06

Copper Bell (Taito City Cultural Properties)

Myōkyō-ji Temple, 2 chome 5-13, Moto-asakusa


The Shitaya Shrine arcitecture, site, tumulus 07

The Shitaya Shrine

3 chome 29-8, Higashi-ueno


Choryuzan Honpou-ji Goan-nai arcitecture, site, tumulus 08

Choryuzan Honpou-ji Goan-nai

2 chome 9-7, Kotobuki


Hanashi Zuka 09

Hanashi Zuka

Honpou-ji Temple, 2 chome 9-7, Kotobuki


10

Tomb of Kada no Arimaro (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Kinryu-ji Temple, 2 chome 10-2, Kotobuki


Copper Bell 11

Burial Site of Ninomiya Genka

Choen-ji Temple, 2 chome 2-3, Moto-asakusaCopyright © Taito City All Rights Reserved
to pagetop