A Guide to the Taito City's Historic Sites and Noted Places
Yanaka
Ueno Park, Ikenohata, Ueno-Sakuragi, Ueno, Akihabara
Negishi, Shitaya, Minowa, Ryusen, Iriya, Senzoku
Nihonzutsumi, Kiyokawa, Hashiba, Higashi-Asakusa, Imado
Asakusa, Hanakawado, Kaminarimon
Kita-Ueno, Matsugaya, Nishi-Asakusa
Higashi-Ueno, Moto-Asakusa, Kotobuki, Komagata
Taito, Kojima, Misuji, Torigoe, Kuramae, Yanagibashi, Asakusabashi
stone monument, gravestone

stone monument, gravestone

street

street

plant, nature

plant, nature

arcitecture, site, tumulus

architecture, site, tumulus

statue, temple bell, founding

statue, temple bell, founding


important cultural properties

Important Cultural Properties

designated historic site of nation

National Historic Site

designated historic site of Tokyo metropolitan

Metropolitan Historic Site

Taito City Historic Site


selection of 100 sound landscapes of Japan

Selection of 100 sound landscapes of Japan

Kita-Ueno Tour Route

page 1

Kita-Ueno, <atsugaya, Nishi-Asakusa


Tomb of Hosoi Heisyu 01

Tomb of Hosoi Heisyu (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Tengoku-in Temple, 3 chome 14-1, Nishi-asakusa


The Monument to Ishikawa Takuboku 02

The Monument to Ishikawa Takuboku

Toko-ji Temple, 1 chome 6-1, Nishi-asakusa


Tomb of Yamada Souhen 03

Tomb of Yamada Souhen (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Ganryu-ji Temple, 1 chome 2-16, Nishi-asakusa


Tomb of Oda Tokuno 04

Tomb of Oda Tokuno

So-on-ji Temple, 1 chome 6-7, Nishi-asakusa


Tomb of Sano Zenzaemon Masakoto 05

Tomb of Sano Zenzaemon Masakoto

Tokuhon-ji Temple, 1 chome 3-11, Nishi-asakusa


Tomb of So Shiseki 06

Tomb of Sō Shiseki

Tokuhon-ji Temple, 1 chome 3-11, Nishi-asakusa


Tomb of Shimizu Hamaomi 07

Tomb of Shimizu Hamaomi (Taito City Historic Site)

Zenshon-ji Temple, 1 chome 4-15, Nishi-asakusa


Tomb of Izu Chohachi 08

Tomb of Izu Chohachi

Shojo-ji Temple, 2 chome 1-2, Matsugaya


Tomb of Shimada Toranosuke 09

Tomb of Shimada Toranosuke

Shojo-ji Temple, 2 chome 1-2, Matsugaya


Tomb of Tamagawa Shoemon and Seiemon 10

Tomb of Tamagawa Shoemon and Seiemon (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan
11

Shotoku-ji Temple, 2 chome 3-3, Matsugaya


Remains of Asakusa Sanjusangen-do arcitecture, site, tumulus 12

Remains of Asakusa Sanjusangen-do

2 chome 14-1, Matsugaya


The Folklore of Kappa-dera Temple arcitecture, site, tumulus 13

The Folklore of Kappa-dera Temple

Shogen-ji Temple, 3 chome 7-2, Matsugaya


Tomb of Umeda Unpin arcitecture, site, tumulus 14

Tomb of Umeda Unpin

Kaizen-ji Temple, 3 chome 3-3, Matsugaya


The Site of Kappa-bashi Bridge arcitecture, site, tumulus 15

The Site of Kappa-bashi Bridge

3 chome 7-2, Nishi-asakusa


Nichirinji Temple arcitecture, site, tumulus 16

Nichirinji Temple

3 chome 15-6, Nishi-asakusa


Tomb of Okazakiya Kanroku 17

Tomb of Okazakiya Kanroku

Seiko-ji Temple, 1 chome 7-19, Nishi-asakusaCopyright © Taito City All Rights Reserved
to pagetop