A Guide to the Taito City's Historic Sites and Noted Places
Yanaka
Ueno Park, Ikenohata, Ueno-Sakuragi, Ueno, Akihabara
Negishi, Shitaya, Minowa, Ryusen, Iriya, Senzoku
Nihonzutsumi, Kiyokawa, Hashiba, Higashi-Asakusa, Imado
Asakusa, Hanakawado, Kaminarimon
Kita-Ueno, Matsugaya, Nishi-Asakusa
Higashi-Ueno, Moto-Asakusa, Kotobuki, Komagata
Taito, Kojima, Misuji, Torigoe, Kuramae, Yanagibashi, Asakusabashi
stone monument, gravestone

stone monument, gravestone

street

street

plant, nature

plant, nature

arcitecture, site, tumulus

architecture, site, tumulus

statue, temple bell, founding

statue, temple bell, founding


important cultural properties

Important Cultural Properties

designated historic site of nation

National Historic Site

designated historic site of Tokyo metropolitan

Metropolitan Historic Site

Taito City Historic Site


selection of 100 sound landscapes of Japan

Selection of 100 sound landscapes of Japan

Taito Tour Route 1

page 1 page 2

Taito, Kojima, Misuji, Torigoe, Kuramae, Yanagibashi, Asakusabashi


Tomb of Ishikawa Masamochi 01

Tomb of Ishikawa Masamochi (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Kaya-ji Temple, 3 chome 22-9, Kuramae


Tomb of Karai Senryu I 02

Tomb of Karai Senryu I (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan
03

Ryuho-ji Temple, 4 chome 36-7, Kuramae


Fudo Stone Slam Monument 04

Fudo Stone Slam Monument (Taito City Tangible Cultural Properties)

Ryuho-ji Temple, 4 chome 36-7, Kuramae


Tomb of Mishima Masayuki 05

Tomb of Mishima Masayuki (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Jyonen-ji Temple, 4 chome 18-11, Kuramae


Tomb of Kou Sukoku 06

Tomb of Kou Sukoku

Horin-ji Temple, 4 chome 15-2, Kuramae


Birthplace of Ikuei Primary School 07

Birthplace of Ikuei Primary School

Saifuku-ji Temple, 4 chome 16-16, Kuramae


Tomb of Katsukawa Syunsho 08

Tomb of Katsukawa Syunsho (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Saifuku-ji Temple, 4 chome 16-16, Kuramae


The Ruins of an Astronomical Observatory 09

The Ruins of an Astronomical Observatory

3 chome, Asakusabashi


Torikoe Shrine 10

Torikoe Shrine

2 chome 4-1, Torigoe


Monument for the Trace of Asakura Okura Warehouse 11

Monument for the Trace of Asakura Okura Warehouse

2 chome 1, Kuramae


Shubi no Matsu 12

Shubi no Matsu

1 chome 3, Kuramae


Monument of Asakura Public Library 13

Monument of Asakura Public Library

Sakaki Shrine, 1 chome 4-3, Kuramae


arcitecture, site, tumulus 14

The Ruins of the Kuramae Industrial School

15

Sakaki Shrine, 1 chome 4-3, Kuramae


Birthplace of Hayami Gyoshu arcitecture, site, tumulus 16

Birthplace of Hayami Gyoshu

1 chome 19, Yanagibashi


Yanagibashi 17

Yanagibashi

1 chome 1-1, YanagibashiCopyright © Taito City All Rights Reserved
to pagetop