A Guide to the Taito City's Historic Sites and Noted Places
Yanaka
Ueno Park, Ikenohata, Ueno-Sakuragi, Ueno, Akihabara
Negishi, Shitaya, Minowa, Ryusen, Iriya, Senzoku
Nihonzutsumi, Kiyokawa, Hashiba, Higashi-Asakusa, Imado
Asakusa, Hanakawado, Kaminarimon
Kita-Ueno, Matsugaya, Nishi-Asakusa
Higashi-Ueno, Moto-Asakusa, Kotobuki, Komagata
Taito, Kojima, Misuji, Torigoe, Kuramae, Yanagibashi, Asakusabashi
stone monument, gravestone

stone monument, gravestone

street

street

plant, nature

plant, nature

arcitecture, site, tumulus

architecture, site, tumulus

statue, temple bell, founding

statue, temple bell, founding


important cultural properties

Important Cultural Properties

designated historic site of nation

National Historic Site

designated historic site of Tokyo metropolitan

Metropolitan Historic Site

Taito City Historic Site


selection of 100 sound landscapes of Japan

Selection of 100 sound landscapes of Japan

Ueno Tour Route 1

page 1 page 2 page 3

Ueno Park, Ikenohata, Ueno-Sakuragi, Ueno, Akihabara


Front Gate of Honbo in Kan-eiji Temple Œš’zA“ƒAꏊ 01

Front Gate of Honbo in Kan-eiji Temple (Important Cultural Properties)

important cultural properties

Rinno-ji Temple, 14, Ueno park


Ryodaishi(Two Saints) Œš’zA“ƒAꏊ 02

Ryodaishi(Two Saints)

14, Ueno park


Front Gate of Former Insyu-Ikeda Yashiki Œš’zA“ƒAꏊ 03

Front Gate of Former Insyu-Ikeda Yashiki (Important Cultural Properties)

important cultural properties

Tokyo National Museum, 13-9, Ueno park


Symphony Hall of the Old Tokyo Music School Œš’zA“ƒAꏊ 04

Symphony Hall of the Old Tokyo Music School
(Sogakudo of the Former Tokyo Music School) (Important Cultural Properties)

important cultural properties

8-43, Ueno park


Kuroda Memorial Hall Œš’zA“ƒAꏊ 05

Kuroda Memorial Hall (Important Cultural Properties)

important cultural properties

12-52, Ueno park


Gokoku-in Temple Œš’zA“ƒAꏊ 06

Gokoku-in Temple (Important Cultural Properties)

important cultural properties

Gokoku-in Temple, 10-18, Ueno park


Old Yoshida Sake Store Œš’zA“ƒAꏊ 07

The Former Yoshidaya Liquor Shop Shitamachi Museum Annex
[Taito City Tangible Cultural Property]

2 chome 10-6, Ueno-sakuragi


Eighty Four Thousand Images of Jizo 08

Eighty Four Thousand Images of Jizo
(Guardian Deity of Children)

Jomyo-in Temple, 2 chome 6-4, Ueno-sakuragi


The Main Hall of the Kan-eiji Temple Œš’zA“ƒAꏊ 09

The Main Hall of the Kan-eiji Temple

Kan-eiji Temple, 1 chome 14-11, Ueno-sakuragi


The Stone Monument of Priest Ryo-ou Zenji 10

The Stone Monument of Priest Ryo-ou Zenji (Taito City Historic Site)

Kan-eiji Temple, 1 chome 14-11, Ueno-sakuragi


The Grave of Priest Jikai 11

The Grave of Priest Jikai (Taito City Historic Site)

Kan-eiji Temple, 1 chome 14-11, Ueno-sakuragi


Tomb of Ogata Kenzan and Kenzan Shinseiseki 12

Tomb of Ogata Kenzan and Kenzan Shinseiseki

Kan-eiji Temple, 1 chome 14-11, Ueno-sakuragi


13

Mushizuka (Taito City Historic Site)

Kan-eiji Temple, 1 chome 14-11, Ueno-sakuragi


Tokugawa Tsunayoshi's Mausoleum Gate Plaque arcitecture, site, tumulus 14

Tokugawa Tsunayoshi's Mausoleum Gate Plaque
(Important Cultural Properties)

important cultural properties

Kan-eiji Temple cemetery, 1 chome 16, Ueno-sakuragi


Tokugawa Ietsuna's Mausoleum Gate Plaque arcitecture, site, tumulus 15

Tokugawa Ietsuna's Mausoleum Gate Plaque
(Important Cultural Properties)

important cultural properties

Kan-eiji Temple cemetery, 1 chome 16, Ueno-sakuragi


16

Tombs of the Vassals Who Followed Their Master to the Grave

Genryu-in Temple cemetery, 18, Ueno parkCopyright © Taito City All Rights Reserved
to pagetop