A Guide to the Taito City's Historic Sites and Noted Places
Yanaka
Ueno Park, Ikenohata, Ueno-Sakuragi, Ueno, Akihabara
Negishi, Shitaya, Minowa, Ryusen, Iriya, Senzoku
Nihonzutsumi, Kiyokawa, Hashiba, Higashi-Asakusa, Imado
Asakusa, Hanakawado, Kaminarimon
Kita-Ueno, Matsugaya, Nishi-Asakusa
Higashi-Ueno, Moto-Asakusa, KotoBuki, Komagata
Taito, Kojima, Misuji, Torigoe, Kuramae, Yanagibashi, Asakusabashi
stone monument, gravestone

stone monument, gravestone

street

street

plant, nature

plant, nature

arcitecture, site, tumulus

architecture, site, tumulus

statue, temple bell, founding

statue, temple bell, founding


important cultural properties

Important Cultural Properties

designated historic site of nation

National Historic Site

designated historic site of Tokyo metropolitan

Metropolitan Historic Site

Taito City Historic Site


selection of 100 sound landscapes of Japan

Selection of 100 sound landscapes of Japan

Yanaka Tour Route 1

page 1 page 2 page 3

Yanaka


Tomb of Ota Kinjyo 01

Tomb of Ota Kinjyo (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Ichijyoji Temple, 1 chome 6-1, Yanaka


Zenkoji Hill Road 02

Zenkoji Hill Road

1chome 5, Yanaka


Chinquapin Tree of Gyokurinji Temple 03

Chinquapin Tree of Gyokurinji Temple (Metropolitan Natural monument)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Gyokurinji Temple, 1 chome 7-15, Yanaka


Tomb of Dazai Shundai 04

Tomb of Dazai Shundai (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Tengenji Temple, 1 chome 2-14, Yanaka


Tomb of Gamo Kunpei 05

Tomb of Gamo Kunpei (National Historic Site)

designated historic site of nation

Rinkoji Temple, 1 chome 4-13


Miura-Zaka Slope 06

Miura-Zaka Slope

1 chome 4, Yanaka


Ryogenji Shell Midden Site 07

Ryogenji Shell Midden Site

Ryogenji Temple, 4 chome 3, Yanaka


Tomb of Okubo Monto 08

Tomb of Okubo Monto (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Zuirinji Temple, 4 chome 2-5, Yanaka


Tomb of Shimomura Kanzan 09

Tomb of Shimomura Kanzan

Anryuji Temple, 5 chome 3-17, Yanaka


Aizen-do Temple 10

Aizen-do Temple

Jishoin Temple, 6 chome 2-8, Yanaka


Grave of Shibue Chusai 11

Grave of Shibue Chusai

Kanoji Temple, 6 chome 2-4, Yanaka


Tomb of Takahashi Deishu 12

Tomb of Takahashi Deishu

Taiyuji Temple, 6 chome 1-26Copyright © Taito City All Rights Reserved
to pagetop