A Guide to the Taito City's Historic Sites and Noted Places
Yanaka
Ueno Park, Ikenohata, Ueno-Sakuragi, Ueno, Akihabara
Negishi, Shitaya, Minowa, Ryusen, Iriya, Senzoku
Nihonzutsumi, Kiyokawa, Hashiba, Higashi-Asakusa, Imado
Asakusa, Hanakawado, Kaminarimon
Kita-Ueno, Matsugaya, Nishi-Asakusa
Higashi-Ueno, Moto-Asakusa, KotoBuki, Komagata
Taito, Kojima, Misuji, Torigoe, Kuramae, Yanagibashi, Asakusabashi
stone monument, gravestone

stone monument, gravestone

street

street

plant, nature

plant, nature

arcitecture, site, tumulus

architecture, site, tumulus

statue, temple bell, founding

statue, temple bell, founding


important cultural properties

Important Cultural Properties

designated historic site of nation

National Historic Site

designated historic site of Tokyo metropolitan

Metropolitan Historic Site

designated historic site of Taito City

Taito City Historic Site


selection of 100 sound landscapes of Japan

Selection of 100 sound landscapes of Japan

Yanaka Tour Route 2

page 1 page 2 page 3

Yanaka


Tomb of Obana Sakunosuke 01

Tomb of Obana Sakunosuke (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Yanaka cemetery park, 7 chome 2, Yanaka


Tomb of Kikuchi Yousai 02

Tomb of Kikuchi Yousai (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Yanaka cemetery park, 7 chome 2, Yanaka


Tomb of Ohara Shigetomi 03

Tomb of Ohara Shigetomi (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Yanaka cemetery park, 7 chome 2, Yanaka


04

Tomb of Tokugawa Yoshinobu (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Kan-eiji Temple cemetery, 7 chome 2, Yanaka


05

Tomb of Tanaka Yoshio (Taito City Historic Site)

designated historic site of Taito City

Rinkoji Temple, 1 chome 4-13


The Remains of Ten-noji Five-storied Pagoda 06

The Remains of Ten-noji Five-storied Pagoda (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Yanaka cemetery park, 7 chome 9-6, Yanaka


Tomb of Fukuchi Genichiro (Ochi) 07

Tomb of Fukuchi Genichiro (Ochi) (Taito City Historic Site)

designated historic site of Taito City

Yanaka cemetery park, 7 chome 2, Yanaka


08

Tomb of Nakamura Masanao (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

7 chome 7, Yanaka


Tomb of Shionoya Toin 09

Tomb of Shionoya Toin (Metropolitan Historic Site)

designated historic site of Tokyo metropolitan

Ten-noji Temple cemetery, 7 chome 16, Yanaka


Gokokuzan Ten-noji 10

Gokokusan Tenno-ji Temple

Ten-noji , 7 chome 14-8, Yanaka


Copper Seating Figure of Buddha 11

Copper Seating Figure of Buddha (Taito City Historic Site)

designated historic site of Taito City

Ten-noji , 7 chome 14-8, YanakaCopyright © Taito City All Rights Reserved
to pagetop